Nagradzanie – jak skutecznie stosować nagrody i wzmocnienia (8h)

Nagradzanie – jak skutecznie stosować nagrody i wzmocnienia

Uczestnicy nauczą się:

  • podstaw stosowanej analizy zachowania w organizacji,
  • diagnozowania zachowań pracowniczych,
  • konstruowania systemów motywacyjnych i udzielania informacji zwrotnej,
  • zmieniania środowiska pracy, by stymulowało wydajność i dobre samopoczucie pracowników,
  • skutecznego szkolenia pracowników.

Adresaci:

  • kadra zarządzająca zespołem,
  • specjaliści, zajmujący się problematyką wydajności pracy, motywacją pracowników i szkoleniem,
  • kadra zarządzająca organizacją lub jej jednostkami.

Wymiar czasowy: 8 godzin zegarowych (w tym przerwy)

Zarządzanie wydajnością to jedna z gałęzi analizy zachowania w organizacjach. Zajmuje się stosowaniem sprawdzonych empirycznie i opartych na zasadach naukowych technologii behawioralnych do motywowania, szkolenia i usprawniania pracy. Polega na diagnozie i zmianie środowiska pracy, rozumianego jako zestaw czynników materialnych i społecznych. Opiera się na systematycznym udzielaniu informacji zwrotnej i zorganizowanym używaniu nagradzających konsekwencji celem polepszenia funkcjonowania pracowników.

Zamów szkolenie.

Powrót do listy szkoleń