konsulting

Funkcjonowanie dzięki prawidłowej strukturze i wydajnym procesom – a nie pomimo ich braku

Program adresowany jest do podmiotów zbiorowych: firm i ich departamentów, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, które borykają się z problemami produktywności, konkurencyjności, terminowości i wydajności pracy.

Opiera się na zindywidualizowanych konsultacjach z przedstawicielami danego podmiotu i wspólnej:

  • analizie właściwego poziomu systemowego: całej organizacji, procesu, stanowiska pracy,
  • diagnozie słabych punktów struktury,
  • diagnozie potrzeb danego poziomu systemu,
  • interwencji opartej na technologiach behawioralnych.

Konsultacja zawsze prowadzona jest przez Analityka w ścisłej współpracy z reprezentacją Klienta, właściwą do rozwiązania danego problemu. Stosowane interwencje obejmują wdrożenie lub zalecenia, m.in.:

  • modyfikacji środowisk pracy,
  • tworzenia lub modyfikacji systemów motywacyjnych i udzielania feedbacku,
  • formułowania strategii i wyznaczania celów,
  • projektowania lub zmiany jednego z poziomów systemu.

Możliwe jest także zaprojektowanie od podstaw organizacji, procesu lub stanowisk pracy według narzędzi analitycznych.

Zamów konsultację dla organizacji.