program społeczny

Program społeczny skierowany jest do podmiotów chcących kształtować swoje środowisko w większej skali.

Podejście behawioralne do zmian w politykach publicznych i zachowaniach szerokich grup ludzi pozwala:

  • projektować skuteczne i wydajne interwencje,
  • modyfikować istniejące polityki pod względem skuteczności i kosztów,
  • wprowadzać zmiany relatywnie prostymi środkami.

Cechą charakterystyczną behawioralnych zmian na poziomie społeczności jest to, że skupiają się na rzeczywistych zachowaniach i ich zmianie, rozpatrują kontekst zachowań, a także niejako z założenia uwzględniają aspekt norm społecznych i konsultowania polityk publicznych ze społecznością.

Za pomocą narzędzi „intuicji behawioralnych” (behavioural insights) wypracowanych na gruncie ekonomii behawioralnej, Klient i Analitycy dokonują usprawnień w istniejących inicjatywach, albo budują nowe wokół ustalonych ram. Proces obejmuje diagnozę zastanej sytuacji, nakreślenie skonkretyzowanego celu, zaprojektowanie zmian i wdrażanie ze stałym monitorowaniem skuteczności.

Zamów konsultację programu społecznego.