Aleksandar

Skończyłem psychologię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uzyskałem tytuł magistra, broniąc pracę na temat marketingu politycznego. Na studiach odnalazłem też dziedzinę, która oferowała skuteczne rozwiązania i kompleksowy, przekonujący opis człowieka: analizę zachowania.

Zatrudniłem się w firmie obsługującej nowe technologie i media społecznościowe, które są kluczowym obszarem współczesnego życia. Jednocześnie chciałem poszerzać swoje kompetencje, by móc pomagać ludziom walczyć z problemami lękowymi i złymi nawykami. Idąc tropem analizy zachowania, trafiłem na kursy przygotowujące do uzyskania Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego. Odbyłem staże licencyjne w ośrodku prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej, jednocześnie poszukując możliwości pracy poza zwykłymi obszarami zastosowań analizy zachowania w Polsce.

Podczas stażu znalazłem grunt porozumienia i wspólne zainteresowania z Pawłem i zaczęliśmy intensywnie rozszerzać przygotowanie z zakresu analizy zachowania w organizacjach oraz warsztatu trenerskiego. Zacząłem też prowadzić swoje szkolenia w miejscu pracy. Owocem tych miesięcy intensywnych wysiłków jest Przełom.

Prowadzę w nim autorskie szkolenia i konsultuję. Szczególnie interesuję się:

  • pozytywnymi technikami motywowania pracowników,
  • sposobami skutecznego udzielania feedbacku,
  • pomiarem pracowniczym,
  • samozarządzaniem,
  • zastosowaniem nauk behawioralnych do zawiązywania relacji międzyludzkich,
  • budowaniem wrażliwości i świadomości różnic kulturowych.