coaching

Zmień swój świat, zmień siebie

Program osobisty oferuje zindywidualizowaną, skrojoną na miarę i dostosowaną do potrzeb klienta – analizę zachowania i program jego zmiany.

Program pozwala:

 • nauczyć się technik samozarządzania, zmiany siebie,
 • uzyskać niezależność od zewnętrznych źródeł zmiany,
 • stworzyć korzystne nawyki,
 • wyeliminować szkodliwe przyzwyczajenia i reakcje,
 • poszerzyć repertuar umiejętności,
 • zwiększyć efektywną motywację,
 • zbudować samodyscyplinę,
 • uzgodnić postępowanie z przekonaniami, postawami i deklaracjami (robić w życiu to, czego naprawdę chcesz).

Stosujemy oparte na dowodach i teorii naukowej technologie zmiany zachowania i narzędzia behawioralne, m.in.:

 • automonitoring,
 • stawianie rzeczowych celów,
 • tworzenie systemów motywacyjnych,
 • wsparcie społeczne,
 • organizowanie zachowania,
 • trening umiejętności,
 • aktywizację behawioralną,
 • techniki relaksacji i uważności,
 • elementy rozmowy motywującej i psychologicznych technik komunikacyjnych,
 • trening odwracania nawyków.

Każdemu zdarza się robić coś innego niż chce. Nagminnie rozmijamy deklaracje, także wobec siebie, z faktycznymi czynami. Czasami chcielibyśmy też po prostu, choćby częściowo, zbudować się od nowa. Program osobisty ma w tym pomóc.

Program osobistej analizy zachowania jest realizowany w ścisłej współpracy Analityka (coacha) i Klienta. Wspólnie ustalimy konkretny cel modyfikacji i aktualny stan, zdiagnozujemy go, zaprojektujemy etapy i tempo zmiany, wybierzemy służące jej technologie, wdrożymy je stale monitorując postęp, a po osiągnięciu celu – utrwalimy go.

Zamów konsultację osobistą.