przełom

PRZEŁOM to projekt organizowany pod auspicjami Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej.

Celem inicjatywy Przełom, jest zaoferowanie rozwiązań behawioralnych poza środowiskiem klinicznym: biznesowi, organizacjom i osobom prywatnym, szukającym wydajnych narzędzi poprawy swojego funkcjonowania i życia na co dzień.

Oferujemy rozwiązania poprawiające działanie społeczności, organizacji i życie osób prywatnych. Pracujemy opartymi na dowodach technologiami skupionymi na rozwiązaniach. Opieramy się na analizie systemowej, stosowanej analizie zachowania i innych naukach behawioralnych.

Stosujemy technologie behawioralne, które:

  • podnoszą wydajność pracy,
  • tworzą bardziej przyjazne miejsca pracy,
  • skutecznie uczą,
  • pozwalają wprowadzać dobre nawyki i kształtować własne zachowanie,
  • pomagają przeprowadzać zmiany społeczne.

Przełom tworzą Aleksandar i Paweł.

Napisz do nas: kontakt@przelom.pro.

Polskiego Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej jest organizacją pożytku publicznego z siedzibą w Krakowie, os. Wysokie 7, 31-819, wpisaną do KRS 19 lipca 2002 r. pod numerem 0000121447. NIP 945-19-73-287, REGON 356572410.