Analiza systemów wydajności (8h)

Uczestnicy nauczą się:

  • podstaw analizy systemu organizacji,
  • formułowania strategii przekładalnej na cele,
  • ustalania wymiernych celów organizacyjnych,
  • wykrywania słabych punktów procesów zachodzących w organizacji,
  • usprawniania wydajności stanowiska pracy z użyciem technologii behawioralnych,
  • podstaw zarządzania wydajnością.

Adresaci:

  • kadra zarządzająca zespołem,
  • specjaliści, zajmujący się problematyką wydajności pracy, motywacją pracowników i szkoleniem,
  • kadra zarządzająca organizacją lub jej jednostkami.

Wymiar czasowy: 8 godzin zegarowych (w tym przerwy)

Analiza systemów wydajności to kompleksowe podejście w analizie zachowania w organizacjach. Łączy analizę systemów behawioralnych i zarządzanie wydajnością. Opiera się na systemowym spojrzeniu na organizacje (firmy, jednostki, zespoły, NGO, grupy nieformalne), zarządzaniu procesowym i behawioralnym podejściu do pracowników. Operuje narzędziami analitycznymi do badania struktury organizacji i ich procesów, wyszukiwania słabych punktów i wskazywania strategii naprawczych. Kompleksowo podchodzi do tematu wydajności i motywacji pracowników za pomocą narzędzi stosowanej analizy zachowania. Analiza systemów wydajności pozwala w uporządkowany sposób diagnozować organizację na wszystkich poziomach jej funkcjonowania – od całości systemu aż do pojedynczego stanowiska pracy – i znajdować wydajne (skuteczne i optymalne kosztowo) rozwiązania.

Poza nauką podstawowych umiejętności, każdy z uczestników otrzymuje arkusze narzędzi analitycznych i godzinę konsultacji organizacyjnych lub osobistych za darmo.

Zamów szkolenie.

Powrót do listy szkoleń